@wiki MenuEditViewToolsHelp
SignIn
Create new page
Create new WIKI
Edit this page Copy from this page Rename this page Change Edit-mode of this page Change View / Edit permission of this page
Attach File to this page
Edit Menu Edit Right Menu
Last Update (diff) History (Backup)
List of Page List of Page with History (Backup) List of Tag Updated information RSS of this wikiUpdated information RSS of this wiki Newly arrived page RSS of this wikiNewly arrived page RSS of this wiki
Search from this wiki
@wiki Guide
add RSS to Google Personalized Homepage
This wiki is closing on Jul 7th. if you would like to migrate and continue to use with wiki, please ask us on helpdesk.

Türkiye'de işitme engellilere uygulanan eğitimde karşılaşılan sorunlar

TÜRKİYE’DE İŞİTME ENGELLİLERE UYGULANAN EĞİTİM SORUNLARI


  • [Günümüzde işitme engellilerin eğitimi alanındaki uygulamalara ilişkin duruma bakıldığında, Sağırlar Okulları ile rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Milli Eğitim bakanlığı içindeki Özel Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığına bağlı olarak işitme engelli çocukların eğitimi ile sorumlu olup, bu alanda en yaygın eğitim hizmeti veren kurumlar olduğu görülmektedir.]

  • İşitme engellilerin eğitimdeki başarı düzeyi üzerinde yapılan araştırmalarda, eğitimdeki nitelik yeterli bulunmamaktadır. Bu araştırmalar okullardaki akedemik eğitimin çok sınırlı olduğunu saptamışlardır. İşitme engelli öğrenciler, okuma ve yazma sorunları olan, aynı zamanda sözel iletişim(konuşma) kuramayan bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Oysa işitme engelli çocukların hemen hemen hepsinde işitme kalıntıları olduğunu yapılan araştırmalar ortaya koymuştur. Bu araştırmalar, İşitme engelli çocukların konuşma dilini edinebilecekleri yolundaki beklentileri yükseltmiş olup, yapılan gözlem ve araştırmalar da bu düşünceyi doğrulamaktadır. Yapılan son araştırmalar işitme cihazları ile doğru ve uygun cihazlandırıldıklarında, işitme engelli çocukların da işiten çocuklar gibi anadillerini işitme ile kazanabildikleri, konuşmayı öğrenebildikleri, konuşma dili ile akademik eğitimden yararlandıklarını göstermiştir. (Girgin, 2003)]]


KAYNAKÇA


  • [[1)Yard. Doç. Dr. Girgin, Cem (2003) ‘’İşitme Engelli Çocukların Eğitimine Giriş’’Ünite 2
Anadolu Üniversitesi Yayınları no:1531 Engelliler Entegre Yüksekokulu Yayınları No:6
Eskişehir.]]


YAZARLAR