@wiki MenuEditViewToolsHelp
SignIn
Create new page
Create new WIKI
Edit this page Copy from this page Rename this page Change Edit-mode of this page Change View / Edit permission of this page
Attach File to this page
Edit Menu Edit Right Menu
Last Update (diff) History (Backup)
List of Page List of Page with History (Backup) List of Tag Updated information RSS of this wikiUpdated information RSS of this wiki Newly arrived page RSS of this wikiNewly arrived page RSS of this wiki
Search from this wiki
@wiki Guide
add RSS to Google Personalized Homepage
This wiki is closing on Jul 7th. if you would like to migrate and continue to use with wiki, please ask us on helpdesk.

İşitme engelli çocukların eğitim ortamlarında kullanılan işitme cihazları

İŞİTME EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANILAN İŞİTME EĞİTİM CİHAZLARI


İşitme engelliler için özel eğitim okullarında ki sınıflarda eğitim gören işitme engelli çocukların her birinin , uygun işitme cihazı ile donatılmasının yanı sıra , geleneksel grup işitme eğitim cihazı da bulunmasında da yarar görülmektedir.Geleneksel grup işitme eğitim cihazları grup dil derslerinde işitme engelli çocukların öğretmenin sesini ,kendi sesini ve arkadaşlarının seslerini kaliteli bir biçimde duymasını sağlayacaktır.Ancak geleneksel grup işitme eğitim cihazları kablolara bağlı oldukları için , çocuklarda hareket sınırlılığı bulunmaktadır.Bu nedenle , hareket gerektiren etkinliklerde bu cihazlar kullanımı zorlaştırmaktadır.
Hareketli çalışmalarda işitme engelli çocukların öğretmenin sesini iyi duyabilmelerini sağlamak için FM-Telsiz tipi işitme cihazları kullanılmaktadır. İşitme engelli çocuk, öğretmeninden ya da onunla konuşan kişiden uzakta bile olsa , konuşmacının boynunda asılı olan FM-Radyo mikrofonu aracılığı ile konuşma seslerini net bir şekilde duyabilecektir.Ancak çocuk kendi sesini bireysel işitme cihazının mikrofonu ile duyabilirken , kendinden uzak olan arkadaşının seslerini duymakta zorlanacak ya da hiç duymayacaktır.İşitme engelli çocuğun arkadaşlarının konuşmalarını tam duymaması.Nedeniyle, grup halinde yapılan ve karşılıklı söyleşiye dayalı grup dil derslerinde, varsa geleneksel grup işitme eğitim cihazı ya da FM-Telsiz tipi cihazların kullanılması yaralı olur. Eğer sınıfımızda geleneksel grup işitme eğitim cihazı yoksa ,çocuklar ‘U’ düzenin de oturtulmalı ve öğretmen ‘U’ nun açık ucunda yüzü ışığa ya da pencereye dönük durmalıdır.Bu düzende oturulunca çocuklar birbirlerinin yüzlerini ve öğretmenin yüzünü rahat görebilecekleri için dudak okumaları ve yüz mimiklerinden konuşma hakkında ipucu alabilmeleri kolaylaşacaktır.Bunun yanı sıra , öğretmenin çocukların her birinden eşit uzaklıkta olması ve çocukların birbirlerine olan mesafelerinin de istenilen uzaklıkta olması sağlanmış olur.Bu ortamda işitme engelliçocuklar hem birbirlerini . hem de öğretmenlerini duymakta zorlanmayacaktır. İşitme engeli çocukların devam ettikleri sınıflarda, öretmen ile çocuğun birebir çalışabilecekleri özel kişisel odaları ya da sınıfın en sessiz bölümünde hazırlanmış kişisel çalışma köşeleri olması gerekir.Kişisel çalışmalarda kişisel eğitim cihazı ya da çocuğun bireysel işitme cihazıkullanılarak yapılır.Bireysel cihaz kullanılıyorsa , işitme engelli çocuğun iyi işiten kulağı tarafına oturularak çalışma yapılır(Girgin,Cem).
Kısaca işitme eğitim cihazları bireysel işitme cihazlarının eğitim ortamlarındaki dezavantajlarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş cihazlar olup bireysel işitme cihazlarının tüm özellikleri ve bölümlerine sahiptirler.Bu tip işitme cihazları konuşmacının mikrofondan olan uzaklığının istenilen mesafede kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır.İşitme Eğitim Cihazları da kendi içlerinde kullanım amaçlarına ve çalışma prensiplerine göre sınıflandırılabilir(Tüfekçioğlu 2003,s:80).

Geleneksel Grup İşitme Eğitim Cihazları,
Kişisel İşitme Eğitim Cihazları,
FM-Telsiz Tipi İşitme Eğitim Cihazları(Tüfekçioğlu 2003,80).

Geleneksel Grup İşitme Eğitim Cihazları:


Grup eğitim işitme cihazları,grup dil eğitimi yapılırken kullanılmaktadır. Genellikle on işitme engelli çocuğun kullanılabileceği şekilde düzenlenmişlerdir. Her bir çocuk için bir ünite(toplam on ünite) , bu ünitelerin bağlandığı bir mikser,başlıklar(on başlık) ve öğretmen mikrofonundan oluşmaktadır.
Çocukların kullandığı başlıklarda bir mikrofon olması nedeniyle işitme engelli çocuk hem kendi sesini hem de arkadaşlarının sesini daha dikkatli bir biçimde duyabilmektedir. Ayrıca öğretmende de mikser bağlı bir mikrofon bulunması, öğretmenin sesinin de işitme engelli çocuk tarafından kaliteli duyulmasını sağlayacaktır.Bir başka değişle konuşmacılar mikrofona istenilen belirli bir mesafeden (15 cm uzaklıktan)konuştukları için arka plan gürültüleri en aza imiş olacak.Bunun sonucunda işitme engelli çocuğa kaliteli akustik uyaranlar gönderilecektir.
Grup işitme eğitim cihazlarının genellikle çocukların da konuşmaya katıldıkları öğretmeni ve birbirlerinin söylediklerini dinlemeleri gereken toplu söyleşi gerektiren ders ortamlarında kullanılmaları yararlı olacaktır.(Girgin,Cem)

Kişisel İşitme Eğitim Cihazları:


Bu sistemde kullanılan işitme cihazları Geleneksel Grup İşitme Eğitim Cihazları ile aynı özellikleri taşır ancak öğretmen ve işitme engelli çocuğun çalıştıkları bireysel çalışmalarda kullanılır.
Geleneksel Grup Eğitim Cihazlarının her bir ünitesi mikserden ayrılarak kişisel çalışmalarda işitme eğitim cihazı olarak kullanılabilmektedir.Ünitenin kişisel kullanılabilmesi için ünite mikserden ayrılarak öğretmen mikrofonu üzerindeki öğretmen mikrofon girişine takılır, öğretmen ve öğrenci mikrofon ayarları ünite üzerinden yapılır.
Bu sistemdeki cihazlara pil de bağlanabilmektedir.Aynı zamanda taşınabilir büyüklükte oldukları için,sınıfın dışında bir alana götürülebilirler.Birebir söyleşide,okuma ve yazama çalışmalarında kullanılabilirler(Tüfekçioğlu 2003,s:82).

FM-Telsiz Tipi İşitme Eğitim Cihazları:


Birebir İşitme Cihazları konuşmacının işitme cihazından uzaklaşması ve çevreden gelenekseler nedeni ile konuşma seslerinin bastırılması sonucu, konuşma sesleri işitme engelli çocuğu istenilen kalitede ulaşamaz. İşte bu sorunun çözümlenmesi için FM-Telsiz tipi işitme eğitim cihazları geliştirilmiştir. Bu nedenle,özellikle kaynaştırma programlarına katılan ya da gürültülü ortamlarda bulunan işitme engelli çocukların bu tip işitme cihazlarını kullanmasında yarar vardır.
FM-Telsiz tipi işitme eğitim cihazlarında iki ana parça bulunmaktadır;öğretmen ya da yetişkinin taktığı telsiz vericisi ve işitme engelli çocuğun taktığı telsiz alıcısı. Verici;öğretmenin ya da yetişkinin konuşmalarını yakından toplayan mikrofondan elektrik sinyallerini FM-radyo sinyallerine dönüştürerek havaya dağıtır.Öğrencinin bireysel işitme cihazlarına bağlanan alıcı işe,havaya dağılan bu FM-radyo dalgalarını toparlayarak elektrik sinyallerine dönüştürüp,işitme eneli çocuğun işitme cihazına yollar.işitme cihazın ulaşan bu sinyaller yükseltilerek işitme engelli çocuğa ulaşırlar.
FM-Telsiz tipi işitme eğitim cihazları,belirlenmiş faklı frekanslar kullanmaktadır.Sistemin düzgün çalışabilmesi için öğretmenin kullandığı verici mikrofonla,işitme engelli öğrencinin alıcının aynı frekanslarda olması gerekmektedir.Bu değişiklik frekanslarda kristal modüller yerleştirilmiştir.
FM-Telsiz tipi işitme eğitim cihazları kişisel çalışmaların yanı sıra grup eğitiminde de rahatlıkla kullanılabilmektedir(Tüfekçioğlu 2003,s:83).
Hazırlayanlar:


Kaynakça:

Tüfekçioğlu,Ümran,2003,İşitme Konuşma ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğtimi,Açıköğretim Yayınları,Eskişehir